اولین دوره دانش افزایی استادان و دانشجویان ارشد و دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی بنگلادش

اولین دوره دانش افزایی استادان و دانشجویان ارشد و دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی بنگلادش

اولین دوره دانش افزایی استادان و دانشجویان ارشد و دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی بنگلادش باحضور رایزن محترم فرهنگی ،مسوولین دانشگاه، استادان ودانشجویان گروه فارسی ،آقای دکتر فرهاد درودگریان استاد اعزامی وزارت وجمع کثیری از استادان ودانشجویان سایر رشته ها روز ۲۲ ژانویه به مناسبت استقلال گروه زبان وادبیات فارسی راجشاهی از گروه زبان های سانسکریت واردودرسال جاریشروع به کارکرد.
مراسم عید نوروز باستانی 1395در دانشگاه قریق قلعه کشور ترکیه

مراسم عید نوروز باستانی 1395در دانشگاه قریق قلعه کشور ترکیه

گزارش ارسالی دکتر حسن اکبری بیرق استاد اعزامی زبان وادبیات فارسی دانشگاه سمنان  به دانشگاه قریق قلعه ترکیه:مراسم عید نوروز باستانی 1395در دانشگاه قریق قلعه کشور ترکیه در دو روز و دو سطح...
نشست "شاهنامه در آناتولی" در استانبول

نشست "شاهنامه در آناتولی" در استانبول

شاهنامه در آناتولی عنوان نشستی بود که مرکز آموزش زبان فارسی در استانبول پایتخت فرهنگی کشور ترکیه میزبان آن بود .به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) جایگاه فردوسی و اثر پر آوازه شاهنامه ...