یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی

یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی

جشنواره و همایش بین المللی یکصد سالگی ادبیات معاصر فارسی برگزار می شود
"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور پرتغال"

"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور پرتغال"

"برنامه های گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در کشور پرتغال" اعلام شد.
زبان های دارای ریشه ایرانی در پاکستان

زبان های دارای ریشه ایرانی در پاکستان

گزارش ارسالی از معاونت همکاری‌های فرهنگی و سمن‌ها مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، با موضوع؛ زبان های دارای ریشه ایرانی در پاکستان
آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دردانشگاه لبنان

آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دردانشگاه لبنان

دوره دوم آنلاین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دردانشگاه لبنان از تاریخ ۱۶ اسفند ۹۹ تا تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد.
رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی

رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی

انجمن علمی - دانشجویی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد نشست بین المللی رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی را در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.
مدرسه تابستانی بین المللی

مدرسه تابستانی بین المللی

مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه علامه برگزار می کند