اولین جلسه شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم در سال ۱۳۹۸ برگزار شد .

اولین جلسه شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم در سال ۱۳۹۸ برگزار شد .

اولین جلسه شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر سالارآملی و دکتر بهادر باقری برگزار شد .
جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور

جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور

جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور با حضور خانم دکتر نفیسه رئیسی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ در وزارت علوم برگزار شد.
جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم

جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم

جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی

جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی

جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ در معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار شد.
گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان

گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان

گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان
گزارش و بیانیه سومین نشست رؤسای مراکز بین الملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه   های کشور

گزارش و بیانیه سومین نشست رؤسای مراکز بین الملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه های کشور

نشست رؤسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، سالی یک بار به همت معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با همکاری سازمان امور دانشجویان برگزار می شود. نخستین نشست با میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶، دومین نشست به میزبانی مرکز آموزش زبان فارسی و مؤسسه لغت نامه دهخدا در ۱۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و سومین نشست نیز ۱۲ تیرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.