اخبار

رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی

رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی گالری

انجمن علمی - دانشجویی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد نشست بین المللی رونمایی از کتاب داستان‌های گرجی را در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.

ادامه مطلب
سهم عرفای ایرانی و خواجه بنده نواز گیسودراز در گسترش زبان فارسی دردکن

سهم عرفای ایرانی و خواجه بنده نواز گیسودراز در گسترش زبان فارسی دردکن گالری

دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد در ادامه سلسله برنامه‌های دانش افزایی زبان و ادب فارسی، سمینار بین‌المللی با عنوان (سهم عرفای ایرانی و خواجه بنده نواز گیسودراز در گسترش زبان فارسی دردکن) را در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ ، برگزار نماید.

ادامه مطلب
عرفان و ادب فارسی با معرفی عارفان مشهور پاکستان

عرفان و ادب فارسی با معرفی عارفان مشهور پاکستان گالری

دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد در ادامه سلسله برنامه‌های دانش افزایی زبان و ادب فارسی، سمینار بین‌المللی با عنوان (عرفان و ادب فارسی با معرفی عارفان مشهور پاکستان) را در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ ، برگزار نماید.

ادامه مطلب