اعزام استاد جدید به کرسی زبان وادبیات فارسی به الجزایر

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۷ کد : ۱۸۵۹۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۲۲۴

​دکتر محمد رضا حاجی آقابابایی جهت تدریس زبان وادبیات فارسی به دانشگاه الجزیزه - الجزایز اعزام شدند ایشان به عنوان استاد جایگزین دکتر احمد پارسا به این کشور اعزام شدند

با آرزوی موفقیت برای ایشان