برگزاری مراسم بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی در دانشگاه شانگهای

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۷ کد : ۱۹۹۰۶ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۲۴۴

به نام خدا

برگزاری مراسم بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی در دانشگاه شانگهای

دوازدهم ماه اکتبر، همزمان با بیستم مهرماه، 1390 (روز بزرگداشت حافظ شیرازی)، مراسم بزرگداشتی از ساعت 13 – 15 دریکی از سالنهای دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای برگزار شد. در این مراسم، که مدیر بخش فارسیِ دانشکدۀ زبانهای شرقی، دانشجویان بخش فارسی و مهمانانی دیگر حضور داشتند، ابتدا مدیر بخش فارسی(خانم لی یو) در خصوص اهمیت حافظ و گرامیداشت آن شاعر بزرگ سدۀ هشتم ه.ق. توضیحاتی داد و سپس یکی از دانشجویان غزلی از حافظ  خواند و بعد از آن، دکتر محمد کاظم کهدویی، استاد اعزامی از ج.ا.ایران، پیرامون زندگی و احوال و اشعار حافظ شیرازی به طور مفصل سخن گفت. وی در خصوص جایگاه حافظ و شعر او در ایران و جهان، و اهمیت اشعار عرفانی وی، شارحان غزلیات حافظ ؛ بویژه در ایران و شبه قاره و آسیای صغیر، متقدمان و پیروان حافظ، ترجمه های اشعار حافظ، و ...، مطالبی بیان داشت و غزلی نیز به شیوۀ تفأل برای حاضران خواند. این مراسم با پذیرایی از میهمانان، به پایان رسید.