بزرگداشت هفتادمین سال تولد خانم پرفسور مایا ساخوکیا در منزل استاد اعزامی به گرجستان

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۱ کد : ۲۹۰۷۸ کرسی های زبان وادبیات فارسی درخارج از کشور
تعداد بازدید:۴۷۵

هفتادمین سال روز تولد خانم مایا ساخوکیا ایران شناس ومتخصص خواندن کتیبه های دورۀ هخامنشی در روز یکشنبه نوزدهم آوریل دوهزار و پانزده برابر با بیست و هشتم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود و چهار در منزل شخصی استاد اعزامی (دکتر مهوش واحددوست) برگزار شد. به دلیل عدم امکان برگزاری چنین مراسم هایی در دانشگاه برای استاد اعزامی به ناچار مراسم بزرگداشت خانم مایا ساخوکیا در منزل برگزار شد از این رو به دلیل محدودیت جا فقط چند نفر از ایران شناسان دعوت شده بودند ولی خوشبختانه نتیجه بسیار خوبی در میان ایران شناسان گرجستان به جای گذاشت.

در این مراسم خانم پرفسور پاطی از کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی تفلیس، خانم پرفسور مانانا از کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی تفلیس؛ خانم سیرا نویسندۀ رمان هخامنشیان که به زبان های انگلیسی و گرجی چاپ شده، اما هنوز به زبان فارسی ترجمه و چاپ نشده است.

دیگر مدعوین عبارت بودند از خانم کولی کو ایرانشناس متخصص ادبیات نمایشی ایران از انستیتو هنر تفلیس و خانم پرفسورمری از دانشگاه آزاد ( آگرا رولی) و چند ایرانشناس دیگر.​

کلید واژه ها: گرجستان