بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کشور اکراین

تعداد بازدید:۶۱۰
مراسم بزرگداشت مولانا با همکاری دو کرسی زبان ترکی و زبان فارسی، در دانشگاه شفچنکو برگزار شد.
بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کشور اکراین

این مراسم در روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه (۱۱ اکتبر ۲۰۱۷) در سالن اجتماعات دانشگاه شفچنکو برگزار شد. مراسم با سخنان خانم پروفسور اولنا مازه پوآ ریاست کرسی زبان ها و ادبیات خاور نزدیک و میانه آغاز شد. سپس آقای سکریلنیک معاونت دانشکده زبان ها و ادبیات مطالبی بیان نمودند. پس از آن جناب آقای محمد بهشتی منفرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین در بارۀ «زندگی و شخصیت مولانا» سخنرانی کردند. خانم پروفسور تاتیانا مالنکا از کرسی زبان فارسی، در بارۀ «مولانا و تأثیرش بر دیگر فرهنگ ها» سخن گفتند. دکتر سوسن جبری استاد اعزامی وزارت علوم در بارۀ «هویت من بشری در اندیشۀ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی» سخنرانی کردند. خانم دکتر پروشکفسکا از کرسی زبان ترکی در بارۀ «جایگاه مولانا در میان شاعران ترک زبان» سخن گفتند. همچنین دانشجویان سال ششم، پنجم، چهارم و سوم خانم ها: تاتیانا اوسیادلا، آناستازیا کاتایوا، اولیانا نیکولوا، یولیا ریابوکون، الینا عبداللایوا و کاترینا دروسنکو هر کدام داستانی از مثنوی نقل کردند. آقای دکتر امیر ملااحمدی و خانم دکتر آنا بوچارنیکوا و خانم سوتلانا کوپیلنیاک نیز غزلیاتی از دیوان شمس را برای حاضران خواندند. چند تن از دانشجویان زبان ترکی هم بخش هایی از اشعار مولانا را به ترکی قرائت کردند. در میان مراسم فیلم کوتاهی از مزار مولانا در قونیه و سماع درویشان پخش شد.