گفتگو دربارۀ هنر معاصر ایران در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کی یف در اکراین

تعداد بازدید:۵۳۲
در این نشست چند تن از استادان و همچنین دانشجویان سال سوم و چهارم زبان و ادبیات فارسی شرکت داشتند. مهمان این نشست نیز دانشجوی ایرانی رشته هنرهای بصری بود.
گفتگو دربارۀ هنر معاصر ایران در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کی یف در اکراین

در روز سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۶ مطابق با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷، در مرکز ایران شناسی دانشگاه ملی تاراس شفچنکو نشستی با موضوع هنر معاصر ایران برگزار شد. در این نشست چند تن از استادان و همچنین دانشجویان سال سوم و چهارم زبان و ادبیات فارسی شرکت داشتند. مهمان این نشست نیز دانشجوی ایرانی رشته هنرهای بصری بود. در این جلسه سوسن جبری استاد اعزامی وزارت علوم در بارۀ ویژگی‌های عام هنر معاصر از جمله؛ تلفیق سنت و مدرنیته، نگرش عمیق و فراملی به زندگی بشری، داشتن پیوند عمیق با ریشه های فرهنگ قومی، برخورداری از زبان و سبک ویژه و.. سخن گفتند. مهمان این نشست در ضمن نمایش مجموعه عکس‌های خودشان در بارۀ هنر عکاسی هم سخن گفتند و همچنین ایشان برای آشنایی بیشتر از چند تن نام آوران هنر سینما، موسیقی، نقاشی، عکاسی و خوشنویسی ایران که در عرصه های جهانی و بین المللی خوش درخشیدند، نام بردند.