هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی در دانشگاه صوفیا حضور یافتند

تعداد بازدید:۸۰۴
هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان، طی سفر چند روزه خود روز چهارشنبه ۱۳/۱۲/۲۰۱۷ همراه کاردار سفارت ایران، جناب آقای دوطاقی در بخش زبانهای شرقی- دپارتمان ایران شناسی دانشگاه صوفیا حضور یافتند
هیئت پارلمان ایران به ریاست دکتر احمد علیرضابیگی در  دانشگاه صوفیا حضور یافتند

این گروه مورد استقبال نماینده ریاست دانشگاه، رئیس بخش زبان دانشگاه صوفیا و رئیس دانشکده ایران شناسی، استادان و دانشجویان قرار گرفتند. در این دیدار ضمن خوشامدگویی میزبانان بر مدار روابط دانشگاهی تاکید شد. دکتر علیرضا بیگی نیز از سوی هیئت ایرانی به مراتب اهمیت این دیدار بویژه جهت توسعۀ زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی تاکید کرده و خواستار گسترش منطقی این روابط با سازو کار های هموار شده اخیر شدند. همچنین در این دیدار استادان و دانشجویان به مذاکره پیرامون چگونگی توسعه این روابط پرداختند. در خاتمه کلاسهای درس و کتابخانه تخصصی دپارتمان ایران شناسی مورد بازدید قرار گرفت.