گرامیداشت یکصد بیستمین سالگرد روابط ایران و بلغارستان

تعداد بازدید:۴۰۷
به مناسبت گرامیداشت یکصد بیستمین سالگرد روابط ایران و بلغارستان در تاریخ ۲۷ /نوامبر/ ۲۰۱۷ میزگردی با عنوان "فرصت های توسعۀ روابط با ایران"، با حضور مسئولین و صاحبنظران ایرانی و بلغاری، دانشجویان و اساتید دپارتمان ایران شناسی درانستیتو مطالعات دیپلماتیک بلغارستان وابسته به وزارت امورخارجه این کشور، تشکیل شد.

روابط ممتد ایران و بلغارستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۸۹۷، با برسمیت شناختن بلغارستان از سوی ایران، آغاز و تا امروز ادامه داشته است. در این مدت، روابط دو کشور بیش از همه شاهد فراز بوده و به نسبت از تداوم چشمگیری برخوردار بوده است. در این نشست یک روزه، به طور فشرده سخنرانان به ابعاد و اهمیت مختلف تاریخی، سیاسی و اقتصادی روابط در طول بیش از یک قرن گذشته پرداختند. نکته مهم این نشست که یکی از سلسله نشست هایی بود که پیش از این در ایران و از این پس در این کشور برگزار می شود، تاکید بیشتر بر جنبه فرهنگی روابط در پایداری و تداوم آن میان دو کشور بود. در این راستا توجه ویژه بر مهندسی فرهنگی با سازو کار های تحقیقات علمی و دانشگاهی، توسعه صنعت فرهنگی، کارگروه فرهنگی، موسسه های فرهنگی جهت تعمیق، توسعه و گسترش امور فرهنگی میان دو کشور بود. در حاشیه این نشست نمایشگاهی غنی از اسناد وزارت امورخارجۀ ایران در زمینه سابقۀ روابط دو کشور به همت مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران برقرار بود که مورد توجه خاص حضار قرار گرفت.