برگزاری گردهمایی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اوکراین

برگزاری گردهمایی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اوکراین

تعداد بازدید:۶۷۳
روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با (۱۵ مه ۲۰۱۸) گردهمایی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی با حضور ریاست کرسی زبان های خاور میانه و مدیر گروه و استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دو بخش برگزار شد. بخش اول در بارۀ پاسداشت زبان فارسی بود.
برگزاری گردهمایی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اوکراین

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با (۱۵ مه ۲۰۱۸) گردهمایی پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی با حضور ریاست کرسی زبان های خاور میانه و مدیر گروه و استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دو بخش برگزار شد. بخش اول در بارۀ پاسداشت زبان فارسی بود. در آغاز خانم کاترینا دروسنکو، در بارۀ این دو مناسبت و ارتباط آنها سخن گفتند. خانم دکتر اولنا مازه پوا در بارۀ چگونگی آموزش زبان فارسی در دانشگاه های جهان و خانم دکتر آنا بچارنیکوا در بارۀ پژوهش های کنونی در حوزۀ زبان های ایران باستان در جهان سخنرانی نمودند. خانم سوتلانا سوپیلنیاک در بارۀ ویژگی های کاربرد لغات انگلیسی در زبان فارسی معاصر مطالبی بیان نمودند. بخش دوم به بزرگداشت فردوسی اختصاص داشت. خانم دکتر تاتیانا مالنکا در بارۀ ترجمه های شاهنامه در اروپا و خانم ایرینا لوچکو در بارۀ هنر نقالی در فرهنگ ایرانی سخنرانی کردند. خانم دکتر اوکسانا کنونچوک به معرفی آثار مربوط به شاهنامه در موزه های اوکراین پرداختند. سپس خانم دکتر ایرینا لفچین از تندیس های فردوسی در نقاط مختلف دنیا سخن گفتند. خانم دکتر سوسن جبری استاد اعزامی در باره داستان رستم و اسفندیار سخن گفتند. سپس دانشجویان سال سوم به نقل داستان زال و سیمرغ، زال و رودابه و داستان به دنیا آمدن رستم پرداختند.

کلید واژه ها: اکراین بزرگداشت زبان فارسی فردوسی