برگزاری دومین نشست مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور

دومین نشست مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار گردید.

تعداد بازدید:۶۹۲
دومین نشست مراکز بین المللی اموزش زبان فارسی امروز در موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز اموزش زبان فارسی برگزار شد. در این نشست یکروزه سه پنل تخصصی شامل گزارش عملکرد سالانه مراکز و نشست آزمون مهارتهای زبان فارسی سامفا و نشست بررسی و معرفی منابع و کتب جدید اموزش زبان فارسی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
دومین نشست مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار گردید.

دومین نشست مراکز بین المللی اموزش زبان فارسی امروز در موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز اموزش زبان فارسی برگزار شد. در این نشست یکروزه سه پنل تخصصی شامل گزارش عملکرد سالانه مراکز و نشست آزمون مهارتهای زبان فارسی سامفا و نشست بررسی و معرفی منابع و کتب جدید اموزش زبان فارسی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در این برنامه یکروزه روسای ۱۳ مرکز اموزش زبان فارسی و هم چنین اعضای کارگروه علمی واجرایی آزمون سامفا و همچنین مولفان کتب تخصصی اموزش زبان فارسی و نهادهای مرتبط با گسترش زبان فارسی شرکت کردند.
لازم به ذکر است اولین نشست مراکز اموزش زبان فارسی تیرماه سال قبل در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

کلید واژه ها: آزمون سامفا دهخدا


( ۱ )