ملاقات با استادان زبان فارسی نومل در وزارت

ملاقات با استادان زبان فارسی نومل در وزارت

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۴۰۷۸۹ اخبار اخبار دانشگاهی آرشیو قدیمی اخبار داغ
تعداد بازدید:۶۱۸
در راستای گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای کشور پاکستان ملاقاتی با اساتید دانشگاه نومل پاکستان صورت گرفت.
ملاقات با استادان زبان فارسی نومل در وزارت

در راستای گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای کشور پاکستان ملاقاتی با اساتید دانشگاه نومل پاکستان صورت گرفت. که اسامی میهمانان به شرح زیر می باشد.

  • خانم ریحانا پروین- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نومل
  • شگفته یاسین- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نومل
  • امبر یاسمین- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نومل
  • رابعه کیانی- پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی در پاکستان

کلید واژه ها: نومل پاکستان