برگزاری نشست ادبی با موضوع سعدی و با عنوان «برخوان سعدی» در گرجستان

برگزاری نشست ادبی با موضوع سعدی و با عنوان «برخوان سعدی» در گرجستان

تعداد بازدید:۷۳۶
نشست ادبی با موضوع سعدی و با عنوان «برخوان سعدی» با پیشنهاد و هماهنگی های استادان اعزامی وزارت علوم در گرجستان و با همکاری شورای گسترش زبان فارسی وزارت علوم، مرکز سعدی شناسی، انجمن فرهنگ و ادب شیراز و دانشگاه دولتی تفلیس و با مساعدتها و همراهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و رایزنی محترم فرهنگی روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه در شهر تفلیس و در دانشگاه دولتی تفلیس برگزار خواهد شد و میزبان سخنرانانی از ایران و گرجستان خواهد بود.
برگزاری نشست ادبی با موضوع سعدی و با عنوان «برخوان سعدی» در گرجستان

نشست ادبی با موضوع سعدی و با عنوان «برخوان سعدی» با پیشنهاد و هماهنگی های استادان اعزامی وزارت علوم در گرجستان و با همکاری شورای گسترش زبان فارسی وزارت علوم، مرکز سعدی شناسی، انجمن فرهنگ و ادب شیراز و دانشگاه دولتی تفلیس و با مساعدتها و همراهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و رایزنی محترم فرهنگی روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه در شهر تفلیس و در دانشگاه دولتی تفلیس برگزار خواهد شد و میزبان سخنرانانی از ایران و گرجستان خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: گرجستان سعدی


( ۱ )