آغاز ثبت نام چهارمین آزمون سامفا در سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور

آغاز ثبت نام چهارمین آزمون سامفا در سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور

تعداد بازدید:۳۶۳
پس از سه دوره برگزاری در ایران، برای نخستین بار این آزمون که یکی از مهم ترین رخدادهای ملی است، در خارج از کشور برگزار خواهد شد.
آغاز ثبت نام چهارمین آزمون سامفا  در سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور

پس از سه دوره برگزاری در ایران، برای نخستین بار این آزمون که یکی از مهم ترین رخدادهای ملی است، در خارج از کشور برگزار خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در این آزمون می رساند که تا تاریخ ۲۵/‏۰۹/‏۹۷‬ بامراجعه به سایت رسمی سازمان سنجش به نشانی http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=7&id=5859 مراجعه نمده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

کلید واژه ها: سامفا سنجش