سخنرانی آقای دکتر بهادر باقری در شب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در دانشگاه خوارزمی

سخنرانی آقای دکتر بهادر باقری در شب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در دانشگاه خوارزمی

تعداد بازدید:۶۶۳
در روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۹۷ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، شب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (از سلسله شب­ های مجله بخارا) با حضور استادان، و دانشجویان ایرانی و خارجی برگزار شد. یکی از سخنرانان این برنامه، آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور وزارت عتف بود که درباره اهمیت گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در جهان و چند دهه فعالیت­ های این معاونت سخنرانی کردند.
سخنرانی آقای دکتر بهادر باقری در شب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در دانشگاه خوارزمی

در روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۹۷ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، شب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (از سلسله شب های مجله بخارا) با حضور استادان، و دانشجویان ایرانی و خارجی برگزار شد. یکی از سخنرانان این برنامه، آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور وزارت عتف بود که درباره اهمیت گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در جهان و چند دهه فعالیت های این معاونت سخنرانی کردند.

فایل سخنرانی آقای دکتر بهادر باقری در انتهای خبر ضمیمه گردیده است.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: باقری خوارزمی