شرکت آقایان دکتر سالار آملی و دکتر بهادر باقری در پنجمین گردهمایی موسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان

شرکت آقایان دکتر سالار آملی و دکتر بهادر باقری در پنجمین گردهمایی موسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان

تعداد بازدید:۵۳۰
آقای دکتر سالار آملی قائم مقام وزیر در اموربین الملل و رییس مرکز همکاریهای علمی بین المللی و آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و زبان فارسی و ایرانشناسی در پنجمین گردهمایی موسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان به میزبانی جامعه المصطفی قم در روز ۵ دیماه ۱۳۹۷ سخنرانی کردند.
شرکت آقایان دکتر سالار آملی و دکتر بهادر باقری در پنجمین گردهمایی موسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان

آقای دکتر سالار آملی قائم مقام وزیر در اموربین الملل و رییس مرکز همکاریهای علمی بین المللی و آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و زبان فارسی و ایرانشناسی در پنجمین گردهمایی موسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان به میزبانی جامعه المصطفی قم در روز ۵ دیماه ۱۳۹۷ سخنرانی کردند.

در این نشست بر اهمیت کار کرسی‌های زبان فارسی و هویت دانشگاهی و علمی آن و لزوم همکاری و همفکری با دیگر نهادها و سازمان‌ها تآکید شد.
دکتر باقری نیز درباره‌ی برنامه‌های در حال اجرا و آینده‌ی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور سخن گفت.

فایل سخنرانی آقای دکتر بهادر باقری ضمیمه می باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دکترباقری بنیاد سعدی جامعه المصطفی دکتر سالارآملی