برگزاری «سلسله نشست‌های حلقه مشاوران»

برگزاری «سلسله نشست‌های حلقه مشاوران»

تعداد بازدید:۳۹۸
معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف آشنایی بیشتر و رایزنی با استادان محترم اعزامی برای برنامه‌ریزی دقیق، علمی و کارآمد، نشست‌های تخصصی با عنوان «حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور» را به تفکیک کشورهای مختلف برنامه‌ریزی کرده‌است.
برگزاری «سلسله نشست‌های حلقه مشاوران»

«سلسله نشست‌های حلقه مشاوران»

معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف آشنایی بیشتر و رایزنی با استادان محترم اعزامی برای برنامه‌ریزی دقیق، علمی و کارآمد، نشست‌های تخصصی با عنوان «حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور» را به تفکیک کشورهای مختلف برنامه‌ریزی کرده‌است.

نخستین نشست درباره وضعیت زبان فارسی در حوزه آمریکای لاتین با حضور استادان اعزامی به این قاره در نظر گرفته شده‌است که در روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه سال جاری از ساعت ۹ تا ۱۴ در محل این مرکز تشکیل خواهد شد. احتمالاً نشست‌های بعدی را با هماهنگی قبلی، در دانشگاه‌ها برگزار خواهیم کرد.

اهداف این نشست‌ها عبارتند از:

· آشنایی بیشتر معاونت با استادان محترم اعزامی

· آشنایی استادان با یکدیگر

· ارائه گزارش کار مختصر هر استاد

· استفاده از پیشنهادهای استادان

· درخواست مشارکت استادان در تدوین و تألیف تاریخ شفاهی و سفرنامه‌ها

· درخواست عکس، فیلم و سایر مستندات مربوط به مأموریت

· تدوین دستور عمل برای استادان اعزامی جدید به این حوزه

· طرح دیگر مطالب و موضوعات پیشنهادی استادان محترم.

· فیلم‌برداری و ثبت گفتگوها

· پالایش و بررسی گزارش جلسه و تجزیه و تحلیل کارشناسانه آن

· انتشار کتاب حاصل از این نشست ها (در صورت لزوم)

· استفاده از دستاوردهای نشست‌ها برای درج در سایت معاونت گسترش

· ارزیابی و نقد کارکرد معاونت از دیدگاه استادان

کلید واژه ها: نشست حلقه مشاوران زبان فارسی