حرکت به سوی آموزش مجازی زبان فارسی در وزارت علوم

حرکت به سوی آموزش مجازی زبان فارسی در وزارت علوم

تعداد بازدید:۳۴۶
نخستین نشست هسته‌ی مشورتی راه‌اندازی سامانه‌ی آموزش مجازی در معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور برگزار شد.
حرکت به سوی آموزش مجازی زبان فارسی در وزارت علوم

نخستین نشست هسته‌ی مشورتی راه‌اندازی سامانه‌ی آموزش مجازی در معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور آقایان دکتر علی‌اصغر میرباقری فرد، دکتر امیر رضا وکیلی فرد، دکتر بهمن زندی، دکتر پدرام میرزایی، دکتر رئیسی، دکتر بهادر باقری و دکتر زهرا استادزاده در روز سه‌شنبه ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ در دفتر معاونت گسترش تشکیل شد، درباره‌ی مقدمات طراحی و راه اندازی این سامانه، لزوم و اهمیت آن و همچنین لزوم استفاده از توان علمی و اجرایی همه‌ی دانشگاه‌ها و استادان صاحب نظر به شکل گروهی و کنسرسیومی تاکید شد.
امید است با توجه به اهمیت این موضوع و دستاوردهای علمی و فرهنگی درخشانی که در پی خواهد داشت، همه‌ی استادان اعزامی ما را یاری و راهنمایی کنند.

 

کلید واژه ها: مجازی زبان فارسی