برگزاری نخستین روز آزمون بین المللی سامفا در داکا

برگزاری نخستین روز آزمون بین المللی سامفا در داکا

تعداد بازدید:۲۸۷
به یاری خداوند بزرگ و با تلاش‌هایی که از قبل شروع شده و تمهیدات لازم نیز فراهم آمده بود، دانشجویان شهرهای راجشاهی و چیتاگنگ هم رسیده بودند، چهارمین دوره آزمون سامفا، و اولین دوره این آزمون در خارج از کشور، با حضور جناب آقای محمدرضا نفر، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، و دکتر حسینی فایق، سرپرست رایزنی فرهنگی، روسای گروههای زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای راجشاهی و داکا، و رابطان و ناظران، و دیگر عوامل اجرایی، و همچنین استاد اعزامی، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در محل «حافظ سرا»، در طبقه ششم ساختمان علوم انسانی، آغاز شد.
برگزاری نخستین روز آزمون بین المللی سامفا در داکا

به یاری خداوند بزرگ و با تلاش‌هایی که از قبل شروع شده و تمهیدات لازم نیز فراهم آمده بود، دانشجویان شهرهای راجشاهی و چیتاگنگ هم رسیده بودند، چهارمین دوره آزمون سامفا، و اولین دوره این آزمون در خارج از کشور، با حضور جناب آقای محمدرضا نفر، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، و دکتر حسینی فایق، سرپرست رایزنی فرهنگی، روسای گروههای زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای راجشاهی و داکا، و رابطان و ناظران، و دیگر عوامل اجرایی، و همچنین استاد اعزامی، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در محل «حافظ سرا»، در طبقه ششم ساختمان علوم انسانی، آغاز شد.
آزمون عمومی صبح پنجشنبه، پس از ۳ ساعت وقت مقرر، به پایان رسید.
آزمون گفتاری نیز بعد از ظهر در ساعت مقرر آغاز شد، و با توجه به اینکه تعداد دانشجویان زیاد بود و شش ساعت طول می کشید، علاوه بر آقای دکتر محمدجواد کهدویی استاد اعزامی وزارت متبوع به آن کشور، سه نفر از دیگر استادان، که در سایر امور هم همکاری می کردند، در اخذ آزمون گفتاری شرکت کردند که به لطف خداوند رحمان آزمون گفتاری نیز به پایان رسید.
با تشکر فراوان از آقایان: دکتر محمد ابوالکلام سرکار، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، دکتر محمد عطاأالله، رئیس گروه زبان و ادبیات دانشگاه راجشاهی، دکتر سیف الاسلام خان، احسن الهادی، مهدی حسن، (استادان گروه)، دکتر ابراهیم (مدیر اداری گروه) و دکتر ابوالبشر (مسؤول کتابخانه)، و آقای انَس فاطر (متصدی امور رایانه) که با همکاریهای خوب ایشان آزمون سامفا در دانشگاه داکا به پایان رسید.

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: آزمون سامفا داکا دکتر کهدویی