برگزاری آزمون سامفا در شهرهای بیروت، نجف و اربیل توسط دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری آزمون سامفا در شهرهای بیروت، نجف و اربیل توسط دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد بازدید:۵۲۳
طبق حکمی از سوی دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری آزمون سامفا (سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی) در شهرهای بیروت، نجف و اربیل به وی واگذار شد. بر اساس این حکم و دیگر اقدامات انجام شده روز پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ آزمون عمومی سامفا با حضور دکتر قبول و هماهنگی های نمایندگی دانشگاه در بیروت برگزار شد. در این آزمون ۲۲ نفر ثبت نام کرده بودند که شرکت کنندگان در دو بخش آزمون کتبی و شفاهی آزمون عمومی را پشت سرگذاشتند.
برگزاری آزمون سامفا در شهرهای بیروت، نجف و اربیل توسط دانشگاه فردوسی مشهد

طبق حکمی از سوی دکتر سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری آزمون سامفا (سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی) در شهرهای بیروت، نجف و اربیل به وی واگذار شد. بر اساس این حکم و دیگر اقدامات انجام شده روز پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ آزمون عمومی سامفا با حضور دکتر قبول و هماهنگی های نمایندگی دانشگاه در بیروت برگزار شد. در این آزمون ۲۲ نفر ثبت نام کرده بودند که شرکت کنندگان در دو بخش آزمون کتبی و شفاهی آزمون عمومی را پشت سرگذاشتند.

همچنین در روز جمعه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ آزمون دانشگاهی سامفا در مراکز آموزش زبان فارسی وابسته به دانشگاه در شهرهای نجف (دانشگاه الکفیل) و اربیل (دانشگاه صلاح الدین) برگزار شد. در مرکز نجف ۲۴ نفر و در مرکز اربیل ۴۰ داوطلب ثبت نام کرده بودند. همچنین در مرکز فردوسی در مشهد آزمون عمومی و دانشگاهی با شرکت ۵۷ داوطلب برگزار شد. در این آزمون دکتر باقری، سرپرست شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی وزارت عتف نیز از آزمون بازدید داشت.

این مرحله از آزمون سامفا برای چهارمین بار در داخل کشور و برای نخستین بار در خارج کشور برگزار شد. برگزاری این آزمون توسط وزارت عتف و سازمان سنجش کشور و همکاری وزارت خارجه و مدارس خارج کشور صورت گرفت.

همچنین در خارج کشور در شهرهای تفلیس، داکار و آنکارا نیز داوطلبانی در این آزمون شرکت کردند.

کلید واژه ها: بیروت نجف اربیل دکتر احسان قبول آزمون سامفا