بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد بازدید:۳۳۴
آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج کشور وزارت علوم روز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه(مرکز فردوسی) بازدید کرد.
بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج کشور وزارت علوم روز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه (مرکز فردوسی) بازدید کرد.

ایشان پس از نشستی با آقای دکتر تقوی رئیس آن مرکز، از امکانات آموزشی مرکز و کلاس ها بازدید و با مدرسان و فارسی آموزان آن مرکز گفت‌و‌گو کرد.

آقای دکتر بهادر باقری طی گفت‌و‌گویی با رئیس و مسؤولان آن مرکز به برنامه های مربوط به گسترش زبان اشاره کرد و بر ضرورت استفاده از تجربه های استادان اعزامی و مراکز مربوط و به ویژه بازتاب رسانه ای فعالیت‌های آنان تاکید کرد.

کلید واژه ها: دانشگاه فردوسی دکتر بهادر باقری


( ۱ )