برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم

برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم

تعداد بازدید:۳۶۱
دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دفتر معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور با حضور اعضای شورای آموزش مجازی در روز سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.
برگزاری دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم

دومین نشست مشورتی آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دفتر معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور با حضور اعضای شورای آموزش مجازی در روز سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان دانشگاه پیام نور، آقای دکتر کرمی و خانم دکتر شاه حسینی و دکتر پدرام میرزایی، امکانات و توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری خود را معرفی کردند. مقرر شد این دانشگاه، طرحی برای بررسی تجربیات موفق جهانی در این زمینه را اجرا کند و در اختیار شورای آموزش مجازی معاونت بگذارد.

کلید واژه ها: آموزش مجازی دومین نشست