برگزاری سومین همایش آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری سومین همایش آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربیت مدرس

تعداد بازدید:۶۲۴
سومین همایش آموزش زبان فارسی امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ در دانشگاه تربیت مدرس درحال برگزاری می باشد.
برگزاری سومین همایش آموزش زبان فارسی در دانشگاه تربیت مدرس

سومین همایش آموزش زبان فارسی امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ در دانشگاه تربیت مدرس درحال برگزاری می باشد.

در این همایش جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی شرکت نموده اند و آقای دکتر بهادر باقری، معاون اجرایی و زبان فارسی و ایرانشناسی مرکز همکاریهای علمی بین المللی و خانم دکتر زهرا استادزاده، رییس اداره دبیرخانه زبان فارسی و ایرانشناسی سخنرانی کردند.

‌‌‌‌

کلید واژه ها: آموزش زبان فارسی سومین همایش دانشگاه تربیت مدرس دکتر بهادر باقری دکتر استادزاده