دیدار و گفتگوی آقایان دکتر بهادر باقری و علی اصغر محمدخانی با معاون سفیر اتریش در ایران

دیدار و گفتگوی آقایان دکتر بهادر باقری و علی اصغر محمدخانی با معاون سفیر اتریش در ایران

تعداد بازدید:۱۱۱۷
آقای دکتر بهادر باقری، معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور و آقای علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین الملل مؤسسه شهر کتاب، در روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل انجمن فرهنگی اتریش با آقای الکساندر ریگر، وزیر مختار و معاون سفیر اتریش در ایران و مدیر انجمن فرهنگی اتریش دیدار و برای گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی و ادبی بحث و گفتگو کردند.

آقای دکتر بهادر باقری، معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور و آقای علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین الملل مؤسسه شهر کتاب، در روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل انجمن فرهنگی اتریش با آقای الکساندر ریگر، وزیر مختار و معاون سفیر اتریش در ایران و مدیر انجمن فرهنگی اتریش دیدار و برای گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی و ادبی بحث و گفتگو کردند. شهر کتاب در این زمینه تا کنون چندین برنامه فرهنگی بین المللی داشته و در پی گسترش و تقویت اینگونه فعالیت های فرهنگی و ادبی است.

‌‌‌‌

کلید واژه ها: دکتر محمدخانی دکترباقری اتریش