مذاکره آقای دکتر بهادر باقری با آقای شجاع خانی در خصوص همکاری های مشترک و متقابل در مورد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

مذاکره آقای دکتر بهادر باقری با آقای شجاع خانی در خصوص همکاری های مشترک و متقابل در مورد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

تعداد بازدید:۷۳۸

آقای دکتر بهادر باقری معاون اجرایی و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی در روز چهارشنبه ۱۷/‏۱۱/‏۹۷‬ با آقای شجاع خانی سرپرست محترم اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی وزارت فرهنگ وارتباطات اسلامی در خصوص همکاری های مشترک و متقابل در مورد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور دیدار و گفتگو کردند.

‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: دکتر بهادر باقری شجاع خانی