برگزاری نشست مسئولان دانشگاه شیراز بامسئولان دانشگاه گرجستان

برگزاری نشست مسئولان دانشگاه شیراز بامسئولان دانشگاه گرجستان

تعداد بازدید:۴۶۹
باتوجه به گزارش ارسالی از آقای دکتر عباس جاهدجاه استاد اعزامی به گرجستان: پیرو تفاهم نامه سال گذشته دانشگاه گرجستان با دانشگاه شیراز در آغاز سال شاهد حضور و سخنرانی دکتر علیرضا عسکری چاوردی استاد محترم گروه باستان شناسی دانشگاه شیراز و مدیر پروژه ی باستان شناسی تخت جمشید در تفلیس بودیم. ایشان در این سخنرانی نتایج جذاب و شگفت انگیز اکتشافات ده ساله در تخت جمشید را ارائه نمودند که با استقبال استادان گرجی مواجه شد.
برگزاری نشست مسئولان دانشگاه شیراز بامسئولان دانشگاه گرجستان

باتوجه به گزارش ارسالی از آقای دکتر عباس جاهدجاه استاد اعزامی به گرجستان:
پیرو تفاهم نامه سال گذشته دانشگاه گرجستان با دانشگاه شیراز در آغاز سال شاهد حضور و سخنرانی دکتر علیرضا عسکری چاوردی استاد محترم گروه باستان شناسی دانشگاه شیراز و مدیر پروژه ی باستان شناسی تخت جمشید در تفلیس بودیم. ایشان در این سخنرانی نتایج جذاب و شگفت انگیز اکتشافات ده ساله در تخت جمشید را ارائه نمودند که با استقبال استادان گرجی مواجه شد. همچنین در این سفر از سایت شهر باستانی سامشویلده بازدید صورت گرفت. تاریخ چند هزار ساله این شهر و وجود یکی از مهمترین قلعه های ساسانی در آن، ارزشی ویژه به این سایت داده است. طبق توافقات صورت گرفته اعزام متقابل استادان و دانشجویان در سال جاری انجام خواهد شد.

برای ملموس تر کردن سخن توجه سروران گرامی را به دو شیء زیر جلب می کنم. این دو گوشواره (که به نیم تاج و در کنار گوش نصب می شده اند) متعلق به قرن های چهارم و سوم قبل از میلاد هستند و در موزه ملی گرجستان نگه داری می شوند که در این سفر هیات ایرانی از آن نیز بازدید کردند. به گفته باستان شناسان دراین اثر نفیس عناصر هنری ایرانی و گرجی در کنار هم قرار گرفته اند. در بالای گوشواره ها می توان تاثیر نیلوفر آبی یا لوتوس هخامنشی را مشاهده کرد.
اثری است که به صورت نمادین می تواند هم عمق روابط فرهنگی و هنری را نشان دهد و هم توانایی های فنی و ظرافت های روحی و هنری دو ملت را در دو هزار و چند صد سال پیش باز گوکند.

کلید واژه ها: گرجستان شیراز دکتر جاهدجاه


( ۳ )