برگزاری مراسم جشن نوروزی در دانشگاه دولتی تفلیس

برگزاری مراسم جشن نوروزی در دانشگاه دولتی تفلیس

تعداد بازدید:۳۷۷
براساس گزارش ارسالی از آقای دکتر عباس جاهدجاه استاد اعزامی به گرجستان: مراسم جشن نوروزی نیز در دانشگاه دولتی تفلیس برگزار گردید و سفره نوروزی گسترده شد. در این مراسم دانشجویان به مقایسه سال نو گرجی و ایرانی پرداختند که با موسیقی و شعر خوانی همراه بود. توجه و حمایت سفیر محترم جناب آقایی دکتر قوام شهیدی و رایزن محترم فرهنگی جناب آقای مصطفوی و همت و علاقه استادان گرامی بومی و دانشجویان عزیز در این مهم جای تقدیر و تشکر دارد.
برگزاری مراسم جشن نوروزی در دانشگاه دولتی تفلیس

براساس گزارش ارسالی از آقای دکتر عباس جاهدجاه استاد اعزامی به گرجستان:
مراسم جشن نوروزی نیز در دانشگاه دولتی تفلیس برگزار گردید و سفره نوروزی گسترده شد. در این مراسم دانشجویان به مقایسه سال نو گرجی و ایرانی پرداختند که با موسیقی و شعر خوانی همراه بود. توجه و حمایت سفیر محترم جناب آقایی دکتر قوام شهیدی و رایزن محترم فرهنگی جناب آقای مصطفوی و همت و علاقه استادان گرامی بومی و دانشجویان عزیز در این مهم جای تقدیر و تشکر دارد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جشن نوروز 98 دانشگاه تفلیس