چهارمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسى و ایران شناسى وزارت علوم برگزار شد

تعداد بازدید:۹۴۳
چهارمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسى و ایران شناسى ویژه کشور پاکستان در دانشگاه پیام نور برگزار شد.
چهارمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسى و ایران شناسى وزارت علوم برگزار شد

چهارمین نشست حلقه‌ی مشاوران زبان و ادبیات فارسى و ایران شناسى وزارت علوم ویژه کشور پاکستان با حضور دکتر بهادر باقری (معاون گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم) در دانشگاه پیام نور، روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار شد و آقایان دکتر پدرام میرزایی، دکتر ایوب مرادی، دکتر مصطفوی، دکتر تمیم‌داری، دکتر موذنی، دکتر ایران زاده، دکتر شادآرام، دکتر عمرانی، خانم دکتر رودابه شاه‌حسینی،  خانم دکتر استادزاده تجربیات و رهنمودهای خود را بیان کردند.

این نشست‌های مشورتی، برای برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای ساماندهی کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی برگزار می گردد.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی نشست حلقه مشاوران دانشگاه پیام نور