سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود

تعداد بازدید:۵۴۷
سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه گیلان، در شهر رشت برگزار می شود.
سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود

سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی روز چهارشنبه ۱۲/۴/۱۳۹۸ با حضور دکتر بهادر باقری، معاون گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم و روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان، در شهر رشت برگزار می‌شود.

در این نشست یک روزه، دانشگاه های فعال در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی، به بیان دستاوردها و تجربیات خود در این زمینه خواهند پرداخت.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده دانشگاه گیلان مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان فارسی آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی


( ۲ )