پنجمین نشست حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود

تعداد بازدید:۴۲۱
پنجمین نشست حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم با عنوان وضعیت زبان فارسی در قزاقستان و گرجستان به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود
پنجمین نشست حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود

نظر به اجرای برنامه های جدید معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در کرسی‌های خارج از کشور و با هدف آشنایی بیشتر و مشورت با استادان اعزامی برای برنامه‌ریزی دقیق، علمی و کارآمد، نشست های تخصصی با عنوان حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور برگزار می گردد که این بار، اولین نشست وضعیت زبان فارسی در قزاقستان و گرجستان به عنوان پنجمین نشست حلقه مشاوران در روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ به میزبانی دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار می‌شود.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده پنجمین نشست حلقه مشاوران قزاقستان گرجستان زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی


( ۱ )