گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان

تعداد بازدید:۱۵۹۳
گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان
گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان

کلید واژه ها: گزارش تصویری عکس گزارش تصویری سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه ها در دانشگاه گیلان سومین نشست روسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی نشست مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده