جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۳۵۶
جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ در معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم برگزار شد.
جلسه جمع بندی کارگروه علمی سرفصل های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی سرفصل


( ۱ )