جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم

تعداد بازدید:۴۴۴
جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
جلسه جمع بندی سند راهبردی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی جلسه