جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور

تعداد بازدید:۷۶۴
جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور با حضور خانم دکتر نفیسه رئیسی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ در وزارت علوم برگزار شد.
جلسه معرفی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی