قدردانى از آقای دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیلان

تعداد بازدید:۶۰۷
دیدار و گفتگوی آقای دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیلان با آقایان دکتر سالار آملی و دکتر بهادر باقری
قدردانى از آقای دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیلان

آقای دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیلان با آقایان دکتر سالار آملی و دکتر بهادر باقری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، آقای دکتر سالار آملی از زحمات، همراهی و تلاش آقای دکتر رضی در کمک به گسترش زبان فارسی سپاسگزاری و قدردانی کردند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر سالار آملى دکتر بهادر باقرى دکتر زهرا استادزاده


( ۲ )