آیین بازگشایی ۵۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در جهان در سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۴۰۳
مراسم آیین بازگشایی کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی وزارت عتف در سال ۱۳۹۸، که اختصاص به راه اندازی مجدد۵۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دنیا دارد، با حضور جناب آقای دکتر غلامی، مقام محترم وزارت علومٰ تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می گردد.
آیین بازگشایی ۵۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در جهان در سال ۱۳۹۸

مراسم آئین بازگشایی کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی وزارت عتف در سال ۱۳۹۸، که اختصاص به راه اندازی مجدد ۵۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دنیا دارد، با حضور جناب آقای دکتر غلامی، مقام محترم وزارت علوم ٰ تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌گردد.

در این مراسم که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اساتید، مسئولین و اهالی رسانه برگزار می‌گردد، برنامه‌های زیر ارائه خواهد شد.

۱- ارائه گزارش وضعیت کنونی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دنیا و راه اندازی ۵۰ کرسی؛

۲- معرفی استادان اعزامی جدید زبان و ادبیات فارسی به کرسی‌های خارج از کشور؛

۳- رونمایی از کتاب‌های تألیفی و سرفصل های درسی زبان و ادبیات فارسی برای کرسی‌های خارج از کشور (تهیه و تدوین شده در کارگروه‌های تخصصی؛

۴- معرفی برنامه سند راهبردی و سرفصل های درسی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی

۵- معرفی آزمون سامفا و برگزاری پنج دوره این آزمون

۶- معرفی بانک اطلاعتی کرسی‌های زبان فارسی

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی کرسی ها آیین بازگشایی