حضور هیات باستان شناسی دانشگاه شیراز برای اکتشاف مشترک در کشور گرجستان

تعداد بازدید:۵۴۹
در تابستان امسال هیات باستان‌شناسی دانشگاه شیراز به سرپرستی دکتر عسگری چاوردی به مدت دو هفته در سایت باستان‌شناسی «سامشیلده» همگام با باستان‌شناسان دانشگاه گرجستان به اکتشاف پرداختند.
حضور هیات باستان شناسی دانشگاه شیراز برای اکتشاف مشترک در کشور گرجستان

در تابستان امسال هیأت باستان‌شناسی دانشگاه شیراز به سرپرستی دکتر عسگری چاوردی به مدت دو هفته در سایت باستان‌شناسی «سامشیلده» همگام با باستان‌شناسان دانشگاه گرجستان به اکتشاف پرداختند. این سایت که ابعاد ناشناخته بسیاری دارد و از مهمترین سایت‌های باستان‌شناسی کشور گرجستان است، دربردارنده میراث مشترک و باستانی دو کشور است. حاصل این اکتشافات در قالب مقالات عملی ارائه خواهد گردید. از آنجا که ایران عموماً میزبان باستان‌شناسان سایر کشورها است، دکتر عسگری این فعالیت باستان‌شناسی را جز معدود عملیات برون مرزی دانشگاهیان ایرانی دانست. این فعالیت مشترک بر اساس تفاهنامه‌ای که در سال گذشته میان دانشگاه گرجستان و دانشگاه شیراز منعقد گردید، انجام شد. ‌‌‌‌‌

ارسال گزارش از دکتر عباس جاهدجاه، استاد اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم به گرجستان

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی گرجستان دکتر عباس جاهدجاه


( ۱ )