تسلیت به جناب آقای دکتر بیک باغبان

تعداد بازدید:۳۴۶
خبردار شدیم که همسر هنرمند، فرهمند و فرزانه شما جاودانیاد خانم منیژه کاتوزیان به رحمت خداوندی پیوسته اند. این سوگ سترگ را به شما، فرزندان و یادگاران آن مادر ارجمند و خاندان های بزرگ و پرافتخار بیک باغبان و کاتوزیان صمیمانه تسلیت می گوییم.
تسلیت به جناب آقای دکتر بیک باغبان

سفر به خیر گل من که می روی با باد

ز دیده می روی اما نمی روی از یاد

‌‌

استاد گرانمایه و فاضل ما

جناب آقای دکتر بیک باغبان

با سلام و ارادت و احترام

‌‌‌

خبردار شدیم که همسر هنرمند، فرهمند و فرزانه شما جاودانیاد خانم منیژه کاتوزیان به رحمت خداوندی پیوسته اند.

این سوگ سترگ را به شما، فرزندان و یادگاران آن مادر ارجمند و خاندان های بزرگ و پرافتخار بیک باغبان و کاتوزیان صمیمانه تسلیت می گوییم.

در طول سالیان دیریاز، ایشان در کنار شما، یار دیرین و همدل و همراه زبان فارسی و فرهنگ ژرف و شگرف ایران زمین؛ و شما را در گسترش عطر زبان و ادب پارسی در جهان، همداستانی باوفا و جان آگاه بودند.

یادشان را گرامی می داریم؛ برایشان آمرزش و آرامش ایزدی و برای شما شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.

خدایش بیامرزاد و روانش مینوی باد!

‌‌‌‌‌

ارادتمند؛ بهادر باقری

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی دکتر بیک باغبان منیژه کاتوزیان تسلیت هنرمند دکتر بهادر باقری


( ۱ )