صدسالگی دانشکده ی شرق شناسی دانشگاه یاگلونی کراکف لهستان

تعداد بازدید:۳۷۶
کنفرانس صدسالگی دانشکده ی شرق شناسی دانشگاه یاگلونی کراکف ۲۲ تا ۲۴ مهر در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.
صدسالگی دانشکده ی شرق شناسی دانشگاه یاگلونی کراکف  لهستان

کنفرانس صدسالگی دانشکده ی شرق شناسی دانشگاه یاگلونی کراکف ۲۲ تا ۲۴ مهر در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب صد سال از تدریس زبان فارسی در دانشگاه یاگلونی می گذرد و قدیمی ترین مرکز تدریس زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی در لهستان، وارد قرن دوم خود خواهد شد.

ضمناً در کنار این کنفرانس، نمایشگاه نسخه های شرقی در دانشگاه یاگلونی کراکف نیز برپا خواهد شد.

لازم به ذکر است که این برنامه با همت دکتر عسگر عسگری حسنکلو (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و استاد اعزامی وزارت علوم به دانشگاه یاگلونی کراکف لهستان) برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی لهستان دانشگاه یاگلونی کراکف شرق شناسی دکتر عسگر عسگری حسنکلو نمایشگاه


( ۱ )