برگزاری روز حافظ در دانشگاه شانگهای

تعداد بازدید:۳۸۲
در روز ۱۹ مهر مصادف با ۱۲ اکتبر مراسمی با حضور دانشجویان زبان فارسی و استادان دانشگاه روابط بین الملل دانشگاه شانگهای چین در محل گروه زبان فارسی و با حضور مسئولان دانشکده برگزار شد.
برگزاری روز حافظ در دانشگاه شانگهای

در روز ۱۹ مهر مصادف با ۱۲ اکتبر مراسمی با حضور دانشجویان زبان فارسی و استادان دانشگاه روابط بین الملل دانشگاه شانگهای چین در محل گروه زبان فارسی و با حضور مسئولان دانشکده برگزار شد. در این مراسم ضمن حافظ خوانی دانشجویان چینی و گرفتن فال و استماع آواز استاد شجریان از اشعار حافظ دکتر حسن ذوالفقاری استاد اعزامی به آن دانشگاه درباره علت مقبولیت حافظ نزد مردم ایران به تفصیل سخن گفت و اشعاری از حافظ به همین مناسبت خوانده شد. این مراسم با شکوه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.


لینک دانلود فایل

( ۳ )