هفتمین نشست حلقه مشاوران زبان وادبیات فارسی ویژه کشورهای بالکان برگزار می شود.

تعداد بازدید:۳۹۱
هفتمین نشست حلقه مشاوران زبان وادبیات فارسی ویژه کشورهای بالکان روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
هفتمین نشست حلقه مشاوران زبان وادبیات فارسی ویژه کشورهای بالکان برگزار می شود.

بخش اول از هفتمین نشست حلقه مشاوران زبان وادبیات فارسی مرکز ویژه کشورهای بالکان به جز ترکیه روز پنج شنبه ۲ آبان ماه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود. در این نشست برخی استادان اعزامی به کشورهای مجارستان - رومانی - بوسنی وهرزگوین وبلغارستان شرکت نموده و به بحث و تبادل نظر و بیان تجربیات خود درباره کشورهای محل اعزام می پردازند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دانشگاه اصفهان هفتمین نشست حلقه مشاوران نشست حلقه مشاوران بالکان