مراسم تجلیل از ایرانشناس برجسته گرجی

تعداد بازدید:۳۹۱
مراسم تجلیل از ایرانشناس برجسته گرجی پروفسور نمادی بارتایا در مدرسه لخاایندراوو شهر مارتویلی محل تحصیل دوره ابتدایی تا متوسطه در زادگاه ایشان ، با حضور جمعی از استادان دانشگاه ، معلمان مدرسه و دانش آموزان و جناب آقای مصطفوی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عباس جاهدجاه استاد اعزامی وزارت علوم در گرجستان در سالن اجتماعات مدرسه لخاایندراوو شهرمارتویلی گرجستان برگزار شد .
مراسم تجلیل از ایرانشناس برجسته گرجی

مراسم تجلیل از ایرانشناس برجسته گرجی پروفسور نمادی بارتایا در مدرسه لخاایندراوو شهر مارتویلی محل تحصیل دوره ابتدایی تا متوسطه در زادگاه ایشان، با حضور جمعی از استادان دانشگاه، معلمان مدرسه و دانش آموزان و جناب آقای مصطفوی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عباس جاهدجاه استاد اعزامی وزارت علوم در گرجستان در سالن اجتماعات مدرسه لخاایندراوو شهرمارتویلی گرجستان برگزار شد. در این مراسم حاضران در جلسه از مقام و جایگاه علمی و فرهنگی استاد صحبت کردند و تعدادی از شاعران در تمجید از ایشان شعرخوانی کردند و دانش آموزان برنامه های فرهنگی اجرا کردند و در پایان حاضران با اهدای هدایا و شاخه های گل و لوح سپاس از زحمات و خدمات برجسته استاد بارتایا در عرصه فرهنگ، ادب و تولید و اشاعه علم در گرجستان تقدیر کردند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی مراسم تجلیل گرجستان پروفسور نمادی بارتایا


( ۱ )