افتتاح دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و ساختمان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان استان کردستان

تعداد بازدید:۴۴۳
دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و ساختمان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان استان کردستان افتتاح شد.
افتتاح دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی  و ساختمان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان استان کردستان

دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و ساختمان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان استان کردستان افتتاح شد.

در روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ با حضور دکتر عبدالحمید علیزاده، مدیرکل سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهادر باقری معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم در دانشگاه های خارج از کشور، روسای دانشگاه ها و مسئولان اجرایی و انتظامی استان کردستان، دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان کردستان و ساختمان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه کردستان افتتاح شد. در این مرکز اکنون ۵۰۰ دانشجوی خارجی، زبان فارسی می آموزند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دکتر بهادر باقرى دکتر عبدالحمید علیزاده دانشگاه کردستان