دیدار و گفتگوی دکتر بهادر باقری با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تعداد بازدید:۳۱۵
دکتر بهادر باقری معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه آقای دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده، عضو محترم شورای علمی و برنامه ریزی این معاونت، در روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ با آقای دکتر ابراهیمی ترکمان، رئیس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
دیدار و گفتگوی دکتر بهادر باقری با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دکتر بهادر باقری معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه آقای دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده، عضو محترم شورای علمی و برنامه ریزی این معاونت، در روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ با آقای دکتر ابراهیمی ترکمان، رئیس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

 

در این نشست درباره اهمیت و جایگاه کرسی های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های خارج از کشورو لزوم همکاری و همدلی بیشتر استادان اعزامی و رایزنی های فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و فرصت های موجود، بحث و گفتگو و مقرر شد کارگروهی برای بررسی این موضوع و پیشنهاد راهکارهای عملی تشکیل شود.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی دکتر بهادر باقری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی