انتشار ترجمه تاجیکی کتاب النظم الجواهر امیر علیشیر نوایی

تعداد بازدید:۴۰۴
ترجمه کتاب النظم الجواهر امیر علیشیر نوایی به زبان تاجیکی توسط گروهی از تاجیک زبانان جمهوری ازبکستان منتشر شده است. این کتاب ترجمه شعری ۲۶۶ حدیث و کلمه قصار از حضرت علی(ع) است که به زبان ترکی جغتایی (ازبکی) به صورت رباعی سروده شده است.
انتشار ترجمه تاجیکی کتاب النظم الجواهر امیر علیشیر نوایی

ترجمه کتاب النظم الجواهر امیر علیشیر نوایی به زبان تاجیکی توسط گروهی از تاجیک زبانان جمهوری ازبکستان منتشر شده است. این کتاب ترجمه شعری ۲۶۶ حدیث و کلمه قصار از حضرت علی (ع) است که به زبان ترکی جغتایی (ازبکی) به صورت رباعی سروده شده است.

ترجمه دیباچه این اثر به زبان تاجیکی توسط خانم سیومه غنی وا، ایران شناس مطرح ازبکستان و آقای تاجبای اکرام اف، سردبیر روزنامه آواز تاجیک انجام شده است. اشعار نیز به صورت رباعی توسط شاعر تاجیک (توختمیش توختایف) ترجمه شده است.

همچنین مقدمه ای توسط آقای بهمن اکبری از رایزنان فرهنگی اسبق کشورمان در ازبکستان بر این کتاب نوشته است.

امیر علیشیر نوایی سیاستمدار, ادیب, مورخ و وزیر دوره تیموری اسست که به دلیل سرودن اشعاری به دو زبان فارسی و ترکی به ذوالسانین مشهور شده است. تخلص او در شعر فارسی فانی و در شعر ترکی نوایی می باشد. در ازبکستان از وی بعنوان بنیانگذار ادبیات ازبکی یاد و تجلیل می شود.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی کتاب تاجیکستان