برگزاری دو دوره دانش‌افزایی برای استادان دانشگاه‌های افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد بازدید:۳۵۵
دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن و اسفند ۱۳۹۸ برای استادان دانشگاه‌های افغانستان دو دوره دانش‌افزایی برگزار خواهد کرد.
برگزاری دو دوره دانش‌افزایی برای استادان دانشگاه‌های افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن و اسفند ۱۳۹۸ برای استادان دانشگاه‌های افغانستان دو دوره دانش‌افزایی برگزار خواهد کرد.

این دوره ها برای ۳۴ نفر از استادان دانشگاه‌های افغانستان در دو دوره یک ماه از ابتدا تا انتهای بهمن و دوره پانزده روزه از ابتدا تا پانزدهم اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: دانشگاه فردوسی افغانستان دوره دانش افزایی زبان فارسی مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى


( ۱ )