برگزاری نشست ادبی مجازی سعدی و زندگی حکیمانه

تعداد بازدید:۲۸۸
نشست ادبی مجازی سعدی و زندگی حکیمانه توسط دکتر داود اسپرهم برگزار می‌شود.
برگزاری نشست ادبی مجازی سعدی و زندگی حکیمانه

به مناسبت بزرگداشت روز سعدی، نشست ادبی مجازی سعدی و زندگی حکیمانه توسط دکتر داود اسپرهم (استاد اعزامی وزارت علوم به ترکیه) اول اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی روز سعدی نشست ادبی مجازی ترکیه دکتر داود اسپرهم