اولین نشست مجازی استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم

تعداد بازدید:۵۳۷
اولین نشست مجازی استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم به خارج از کشور با حضور آقایان دکتر حسین سالار آملی، دکتر بهادر باقری، دکتر اباصلت خراسانی (مدیر کل امور اداری)، دکتر وفایی رایزن فرهنگی و رایزن علمی ایران در چین، دکتر قبول مدیرکل بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، خانم دکتر زهرا استادزاده و استادان اعزامی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ برگزار شد.
اولین نشست مجازی استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم

اولین نشست مجازی استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم به خارج از کشور با حضور آقایان دکتر حسین سالار آملی، دکتر بهادر باقری، دکتر اباصلت خراسانی (مدیر کل امور اداری)، دکتر وفایی رایزن فرهنگی و رایزن علمی ایران در چین، دکتر قبول مدیرکل بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، خانم دکتر زهرا استادزاده و استادان اعزامی روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ برگزار شد. ‌‌‌

در این نشست، استادان محترم اعزامی و همچنین استادان آماده اعزام، درباره مسائل، مشکلات و تجربیات خود به ویژه در دوران کرونا و آموزش مجازی سخن گفتند. نشست های مجازی، فرصت خوب و تجربه تازه‌ای است تا هم استادان گرامی، دانش و تجربیات ارزنده خویش را با هم رد و بدل کنند و هم مسئولان وزارت علوم، در جریان مسائل، مشکلات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزنده کرسی ها قرار گیرند.

در این نشست یادی هم از زنده‌یاد سرکارخانم دکتر عصمت اسماعیلی از اساتید فرهیخته زبان فارسی شد که در سال‌های پیش از استادان اعزامی وزارت علوم بودند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى دکتر حسین سالار آملی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده استادان اعزامی اولین نشست مجازی


( ۱ )