بیست و یکمین جلسه‌ی شورای علمی برنامه‌ریزی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی برگزار شد

تعداد بازدید:۳۴۱
بیست و یکمین جلسه‌ی شورای علمی برنامه‌ریزی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه برگزار شد.
بیست و یکمین جلسه‌ی شورای علمی برنامه‌ریزی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی برگزار شد

بیست و یکمین جلسه‌ی شورای علمی برنامه‌ریزی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه با حضور آقای دکتر حسین سالار آملی قائم‌مقام محترم وزیر و مدیر مرکز و اعضای محترم شورا به شکل مجازی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص اعزام استادان در شرایط گسترش کرونا و همچنین زمینه‌های آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی بحث و تبادل نظر شد.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی دکتر سالار آملى دکتر بهادر باقرى دکتر زهرا استادزاده جلسه‌ی شورای علمی برنامه‌ریزی بیست و یکمین وزارت علوم


( ۲ )